Genveje


Kommunalt regnskabKommunalt regnskab

Regnskabsprincipper og -analyser

Med dette modul får du et indgående kendskab til det kommunale regnskabssystem.

Sådan bruger du budget- og regnskabssystemet i kommunerne

Det får du ud af modulet

Du lærer at analysere og vurdere regnskaber, og du lærer om regnskabets funktioner i den økonomiske styring.

Yderligere lærer du at benytte et regnskab som intern og ekstern informationskilde, og du vil lære, hvordan du kan kombinere regnskab med nøgletal og bredere vurderinger af kommunens økonomiske forhold.

Det faglige indhold

I undervisningen fokuserer vi på det kommunale regnskabssystem og de generelle konterings- og regnskabsprincipper. Vi inddrager mange cases i arbejdet og tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Vi kommer ind på emner som:

  • Kontoplan og konteringsprincipper
  • Udgiftsbaseret kontra omkostningsbaseret regnskab
  • Regnskabsaflæggelse
  • Regnskabsanalyse
  • Sammenligning og vurdering af regnskaber

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen
Du skal selv medbringe egen bærbar pc til den skriftlige eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00