Genveje


Offentlig økonomi og samfundets økonomiOffentlig økonomi og samfundets økonomi

Den offentlige sektors roller i samfundsøkonomien.

Med dette modul lærer du at analysere økonomiske problemstillinger og forstå den offentlige sektors muligheder for at regulere dansk økonomi.

Faget giver en bred forståelse af sammenhængen mellem offentlig og privat økonomi. Man bliver generelt mere kritisk over for de indslag, der er i fjernsynet og de artikler man læser i aviserne!
- Kirsten Aarup, Hillerød

Det får du ud af modulet

Modulet fokuserer på den offentlige sektors muligheder for at føre fordelingspolitik og for at regulere og stabilisere den økonomiske udvikling. således får du indsigt i væsentlige samfundsøkonomiske problemstillinger.

Det faglige indhold

I undervisningen ser vi på den offentlige sektors roller i samfundsøkonomien: som den regulerende part, som en stabiliserende del og som omfordeler. Vi undersøger, hvordan den offentlige sektor påvirker markedsøkonomien og vores private indtægter og udgifter. Undervejs kommer vi ind på emner som:

  • Velfærdsstat og marked
  • De store udgiftsområder: sundhed, uddannelse og socialområdet
  • Brugerbetaling, konkurrence og regulering
  • Økonomisk planlægning og cost-benefit-analyse
  • Den offentlige sektors indtægter: skatter og afgifter 
  • Økonomisk politik og samfundsøkonomisk balance
  • Den danske velfærdsmodel under pres

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen
Udbydes kun som rekvireret hold

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00