Genveje


Økonomisk analyse Økonomisk analyse

Kom med bag om nøgletallene.

Med dette modul får du kendskab til de mest anvendelige og benyttede værktøjer til analyse og tolkning af økonomiske data.

Sådan misbruges økonomiske nøgletal 

Det får du ud af modulet

Du lærer de mest anvendelige og mest benyttede værktøjer til at beskrive, analysere og tolke økonomiske data. Vi ser på metoder til at sammenligne kvalitet og ressourceforbrug og kommer ind på deres begrænsninger og muligheder, så du kan forholde dig kritisk til både data og analyseresultater.

Det faglige indhold

Vi tager udgangspunkt i cases, der er relevante for området og professionen, og vi inddrager så vidt muligt praktiske problemstillinger fra din egen arbejdsplads. I undervisningen kommer vi bl.a. ind på følgende emner:

  • Nøgletal og benchmarking
  • Produktivitet og effektivitet
  • Modelberegninger og fremskrivninger
  • Cost-benefit-analyse
  • Fordelinger og test af hypoteser
  • Pris- og tekstberegninger
  • Årsagssammenhænge
  • Regressionsanalyser

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer

Eksamen: Aflevering af skriftlig tag hjem opgave

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
03. feb. 2020
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Efterår 2019 - forår 2020

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Nils Enrum
tlf.: 2429 6407