Genveje


Offentlig budgetlægning og økonomistyring Offentlig budgetlægning og økonomistyring

Budgettet - og hvordan man holder det!

Med dette modul får du kendskab til udarbejdelse og opfølgning af et offentligt budget.

Økonomistyring ad budgettets smalle vej

Det får du ud af modulet

Du lærer at analysere problemstillinger i forbindelse med budgetlægningen og økonomistyringen i kommuner, regioner og staten. Du lærer om budgetregler - herunder budgetloven - og om, hvordan man udarbejder et offentligt budget og efterfølgende bruger det til økonomistyring og opfølgning.

Du får øvelse i at drøfte økonomiske problematikker og bliver trænet i at finde og argumentere for mulige løsninger.

Det faglige indhold

I undervisningen inddrager vi så vidt muligt eksempler fra din egen praksis, det kan være konkrete udfordringer, cases eller generelle erfaringer med budgetlægning og økonomistyring. Vi kommer ind på emner som:

  • Budgetteringsmetoder
  • Samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes budgetlægning
  • Økonomi- og udgiftsstyring
  • Ramme- og målstyring
  • Kontraktstyring 
  • Decentralisering

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer

Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen

 Udbydes kun som rekvireret hold

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00