Genveje


ServicedesignServicedesign

Servicedesign handler om at udvikle serviceydelser, ændre ”mindset” og tænke udefra ind. Det handler om at tage borgerens perspektiv og komme væk fra, at tænke alene i administrationens behov.

Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan arbejde med at udvikle og forbedre servicen overfor borgere og virksomheder ud fra devisen - ude fra ind. 

Vi tager afsæt i din egen praksis og erfaringer med service samt din organisations fortællinger om servicekulturen og hvordan borgere og virksomheder oplever den service de møder hos jer.

Du kommer til at arbejder med analyse og vurdering af serviceydelsen med værktøjer såsom kunderejsen, personas og touchpoint-analyser og designer nye serviceydelser med fokus på højnelse af kundens oplevelse.

I løbet af modulet udvikler du din egen serviceforståelse og dine evner til dialog om serviceforventninger med kollegaer og ledere.

Det faglige indhold

Der vil være fokus på service og servicedesign i den offentlige administration.

På modulet arbejder vi med:

  • forståelse af egen professionelle service
  • forståelse af strategiske mål for service
  • dialog med nærmeste leder om servicemål
  • samarbejde med kollegaer om kvalitet i servicen
  • anvendelse af værktøjer indenfor servicedesign
  • service i forhold til forskellige målgrupper og segmenter
  • design af ny og mere kundefokuserede serviceydelser

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

2019

Modul på 5 ECTS kr. 4.800,-
Modul på 10 ECTS kr. 7.900,-
Afgangsprojekt kr. 12.900,-
Introduktionsforløb kr. 4.800,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
26. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Anne-Mette Krifa
tlf.: 5163 2566

Mette Langelund Klit
tlf.: 2429 6361

Nina Rasmussen
tlf.: 2429 6408

Peder Andersen
tlf.: 2429 6418