Genveje


Samarbejde på tværsSamarbejde på tværs

Få alle relevante ressourcer til at spille sammen, og find helhedsløsninger til gavn for borgerne

Formålet med modulet er, at give deltagerne forudsætninger for at kunne indgå som aktive medspillere i løsningen af velfærdsopgaver, der i højere grad end i dag skal løses i et samspil mellem kommune, borgere og andre relevante aktører. 

Vi tager afsæt i professionernes kernefaglighed og samarbejdesformer, og du arbejder med dine egne cases og erfaringer fra tværgående samarbejder. 

Det får du ud af modulet 

Gennem modulet får du: 

  • indsigt i muligheder og udfordringer i det tværgående samarbejde mellem fag, forvaltninger og sektorer 
  • udviklet dine evner til at facilitere og evaluere samarbejde på tværs
  • indsigt i forandringsteori og organisationskommunikationens betydning for samarbejdet, og hvordan de økonomiske og juridiske rammer spiller ind i samarbejdsprocesserne
  • forståelse for, hvordan organisationen kan arbejde med succeskritrier og effektmåling i forhold til tværgående samarbejde
  • kompetencer til at håndtere komplekse styringsmæssige problemstillinger og udfordringer i din egen praksis

Det faglige indhold 

I løbet af modulet udvikler du din evne til at formidle økonomiske, juridiske og kommunikationsmæssige problemstillinger til samarbejdspartnere. 

Du lærer at facilitere og igangsætte samarbejde på tværs i samspil med relevante aktører. 

Du kommer til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. 

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer.
Eksamen: Mundtlig eksamen på baggrund af et kort skriftlig oplæg.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

2019

Modul på 5 ECTS kr. 4.800,-
Modul på 10 ECTS kr. 7.900,-
Afgangsprojekt kr. 12.900,-
Introduktionsforløb kr. 4.800,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
26. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566