Genveje


HR i den offentlige sektorHR i den offentlige sektor

Organisationens maskinrum.

Opøv en konstruktiv og kritisk evne til at analysere og vurdere den måde personalepolitik gennemføres på.

Personalepolitikkens funktion i en offentlig organisation 

Det får du ud af modulet

Med dette modul vil du opnå forståelse for, hvad der sker i organisationer, når dagsordenen skal sættes, og man samtidig skal sørge for at få opbakning fra både medarbejdere og ledelse. Du vil oparbejde viden om de mange forskellige indgange til HR-arbejdet og stifte bekendtskab med de løbende diskussioner, der skal til for at opretholde balancen mellem medarbejdere og ledelse.

Det faglige indhold

I løbet af modulet får du indsigt i arbejdet med HR-strategier, og forståelse af og for organiseringen af HR arbejdet. Endvidere vil du konkret opnå færdigheder til aktivt og bevidst at arbejde med metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere. Vi kommer ind på emner som:

  • Den motiverede, engagerede og selvstyrende medarbejder
  • HRM og performance
  • Jobdesign, jobudvikling og medarbejderdiversitet
  • Det klassiske HR-arbejde i dag

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftlig synopsis / Mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
06. sep. 2019
Pris: kr. 5.500,-

Pris pr. modul

Efterår 2019 - forår 2020

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566