Genveje


Organisations-psykologi, udvikling og omstillingOrganisations-psykologi, udvikling og omstilling

Den levende organisation. Fra defensiv omstilling til offensiv ændring.

Dette modul har til hensigt at give dig et bredt kendskab til organisationsteori og organisationspsykologi samt de processer, der udspiller sig i forbindelse med forandringer. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul vil du opnå kendskab til organisationsteori og organisationspsykologi og blive trænet i at indgå konstruktivt i organisations liv. Du vil blive bedre til at se og identificere sammenhænge i din egen organisation. Dette vil sammen med din nye teoretiske indsigt give dig en bedre forståelse af egne roller og muligheder på arbejdspladsen.

Det faglige indhold

Vi arbejder med kerneområder inden for organisation og organisationspsykologi. Vi sætter løbende teorien i kontekst til din arbejdsplads og ser på, hvordan man på et systemisk og narrativt grundlag kan blive bedre til at kommunikere i en organisation. Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:

  • Moderne organisationsforståelse
  • Løbende drøftelse af "diskurserne" på arbejdspladsen
  • Metoder i reflekterende team og vejen til nye indsigter 
  • Identifikation af din egen arbejdspraksis og mulige ændringer i dit eget arbejdsliv

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566