Genveje


Personligheds-psykologi og mødet med borgeren Personligheds-psykologi og mødet med borgeren

Servicepsykologi - muligheder og udfordringer for det arbejdende menneske.

Med dette modul får du styrket dine personlige forudsætninger for at analysere og udvikle din arbejdssituation.

Det får du ud af modulet

Du opnår kompetencer i at forstå årsagssammenhænge hos dig selv og dine kolleger. Du vil lære at afkode og forstå det mellemmenneskelige samspil på arbejdspladsen, og du vil blive trænet i at håndtere de daglige udfordringer, belastninger og konflikter, der kan opstå i forbindelse med det at udøve god service.

Det faglige indhold

Vi arbejder med teorier og metoder i relation til mellemmenneskelige kommunikation. Via praktiske øvelser og film bliver du introduceret til forskellige forståelsesrammer. Det vil blive muligt for dig at forstå og anvende teorierne umiddelbart i dit eget arbejdsliv. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Det systemiske perspektiv og forståelsesramme
  • Kommunikationens maskinrum - Sådan gør man!
  • Belastningsperspektivet - et nuanceret perspektiv på stress
  • Personlighedens konstitution 
  • Konflikthåndtering
  • Stressmanagement og moderne kommunikations- og rådgivningsstrategier. 

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.000,-
Pris: kr. 9.000,-

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566