Genveje


InnovationInnovation

Principper for innovation af velfærden.

Med dette modul får du en solid og kvalificeret tilgang til at arbejde med innovations- processer i et velfærdsperspektiv.

Det får du ud af modulet

Gennem modulet får du: 

  • et innovativt mindset og bliver i stand til at se, hvor mulighederne er for at skabe merværdi i velfærdsproduktionen.
  • indsigt i, hvilke principper innovation styres af, og hvilke forholdsregler du bør tage, når et indsatsområde defineres.
  • trænet innovative værktøjer og teknikker samt evnen til at facilitere dette. 

Efter at have gennemført modulet vil du desuden være i stand til at bringe nye overvejelser i spil på din arbejdsplads og lære, hvordan du får dine kolleger og ledelsen med på idéen. 

Det faglige indhold

På valgmodulet Innovation tager vi afsæt i presset på det danske velfærdssystem og behovet for at finde nye løsninger, der skaber velfærd i fremtiden og sætter fokus på innovation i hverdagen. 

Med udgangspunkt i teoretiske tilgange til innovation ser vi eksempler på praktiske, konkrete og reelle innovationsprojekter. I forløbet kommer vi ind på følgende emner:

  • Hvad er innovation, når den omsættes til en moderne offentlig arbejdsplads
  • Hvilke innovationsteknikker og perspektiver virker hvornår? 
  • Hvordan tilrettelægger og styrer vi innovative processer? 
  • Hvordan bidrager den innovative tilgang til velfærdssamfundet? 
  • Hvordan passer idéer om innovation ind i den danske velfærdsmodel? 

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt projekt / Mundtlig eksamen

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. feb. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
15. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566