Genveje


Velfærdsinnovation Velfærdsinnovation

Med fokus på processer i social- og sundhedssektoren

Til dig som arbejder med implementering af velfærdsteknologier

Formål

Dette modul henvender sig særligt til konsulenter i kommuner og andre med interesse og behov for viden om strategi- og implementeringsarbejde vedrørende velfærdsteknologi i sundhedssektoren.

Modulets formål er at kvalificere dig til arbejdet målrettet med innovation og implementering af velfærdsteknologier i en offentlig sundhedskontekst.

Du får både teoretisk viden og konkrete metoder til at arbejde med nye teknologier, nye arbejdsgange og involveringsprocesser. Du bliver rustet til at kunne designe og gennemføre involverende processer i din praksis med henblik på at sikre en bæredygtig implementering af velfærdsteknologi.

Indhold

Vi tager afsæt i presset på velfærdsydelser i sundhedsvæsenet og behovet for at finde løsninger, der skaber merværdi, bedre arbejdsvilkår og bedre udnyttelse af de investeringer, der allerede er foretaget og ikke mindst de investeringer, det offentlige står over for i fremtiden 

Emner vi arbejder med er; 

 • Overordnede strategier på velfærdsteknologiområdet
 • Spredning af god praksis - hvad virker og hvornår
 • Hvad er bæredygtighed og hvordan kan det forstås i en sundheds- og implementeringssammenhæng
 • Innovation
 • Projekt-, proces- og forandringsledelse specielt i forbindelse med implementering af velfærdsteknologer

Desuden danner forskningsresultater et solidt videngrundlag for hele modulet.

Dit udbytte

Du får viden, færdigheder og holdninger, så du kan;

 • Arbejde med bæredygtighed og de krav det stiller
 • Se potentialer i din organisation og i teknologier (fx via arbejdsgangsanalyser)
 • Kunne udarbejde implementeringsstrategier for din organisation ifht velfærdsteknologi
 • Kunne designe, gennemføre og forankre implementeringer i samarbejdet med kolleger, bruger og borgere.
 • Kunne identificere behov i organisationen for kompetenceudvikling i forhold til teknologimodenhed
 • Omsætte viden og færdigheder til handling i praksis

Praktiske informationer

Modulet er udviklet i samråd med KL samt Kommuner og bestræber sig på at tage udgangspunkt i de aktuelle behov der er. 

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. mar. 2021
Pris: kr. 9.000,-

Pris pr. modul

Forår 2020 - forår 2021

Modul på 5 ECTS kr. 5.500,-
Modul på 10 ECTS kr. 9.000,-
Afgangsprojekt kr. 14.000,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
1. juni

Forårshold
1. december

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00