Genveje


MedborgerskabelseMedborgerskabelse

Aktivér borgernes initiativ og virkelyst.


På dette modul lærer du teori om medborgerskab, det vil sige: 

hvordan skruer vi op for borgernes initiativ og virkelyst? 

Det får du ud af modulet

Oplev hvordan du kan være en aktiv medspiller, når din organisation skal løse velfærdsopgaver i samspil med borgere og frivillige organisationer. Du lærer, hvordan organisationen kan aktivere borgerne i opgaverne, og hvordan frivillige kan inddrage de professionelle. Vi undersøger, hvordan man skruer ned for kontrollen og samtidig op for kvaliteten.

Det faglige indhold

Vi ser på, hvordan vi kan styrke borgernes handlekompetencer og dæmpe trangen til at styre. Vi arbejder med de forskellige ressourceforståelser og roller, der fremmer eller modarbejder aktivt medborgerskab. Vi kommer ind på emner som:

  • Social kapital
  • Opbygning af fællesskaber
  • Netværksstyring
  • Socialt entreprenørskab
  • Servicedesign af processer

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Aflevering af skriftligt eksamensoplæg / Mundtlig eksamen (kombinationsprøve)

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Pris pr. modul

2019

Modul på 5 ECTS kr. 4.800,-
Modul på 10 ECTS kr. 7.900,-
Afgangsprojekt kr. 12.900,-
Introduktionsforløb kr. 4.800,-

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger.

Prisen dækker undervisning inklusive eksamen og eksamensbevis, men eksklusive bøger. 

Bogudgifter pr. modul varierer mellem kr. 500,- og 2.000,-

Tilmeldingsfrister

Efterårshold
15. maj

Forårshold
26. november

Såfremt der stadig er ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Undervisning

Efterår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 35 – uge 4

Forår

Moduler på 5 ECTS
5 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Moduler på 10 ECTS
9 undervisningsgange i perioden uge 5 – uge 26

Undervisningstid
09:00-15:00

Undervisningsdatoer
Undervisningsdatoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

Ret til ændringer forbeholdes

Kontakt Studieservice

Har du spørgsmål om adgangskrav, tilmelding og optagelse:

E-mail: evu@kp.dk

Tlf. 72 48 75 40

 

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag 18.01.2019 lukket grundet seminar

 


Spørgsmål om indhold og undervisning

Fagansvarlig
Anne-Mette Krifa 
tlf.: 5163 2566