Genveje


Modul 1: Videnskabsteori og sociale problemerModul 1: Videnskabsteori og sociale problemer

Modulet styrker dit kendskab til sammenhængen mellem videnskabsteori og teorier i socialt arbejde.

Få styrket din forståelse af sammenhængen mellem videnskabsteori og teorier i socialt arbejde. Her får du indsigt i samspillet mellem teori og praksis i socialt arbejde.

Det får du ud af modulet

På modul 1 lærer du om sammenhængen mellem videnskabsteori og teorier i socialt arbejde. Du lærer om forskellige vidensformer i socialt arbejde. Du lærer at identificere hvilke positioner de teorier, der anvendes i socialt arbejde hviler på samt den teoriforståelse, der ligger til grund for undersøgelser og forskning i praksis.

Det faglige indhold

  • Introduktion til grundlæggende videnskabsteoretiske positioner
  • Teorier om sociale problemer på individ- og samfundsniveau
  • Perspektiver på helhedssyn i socialt  arbejde
  • Professionens brug af videnskabelige discipliner

Målgruppe

Socialarbejdere, som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
  • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde.
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud.
  • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
  • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde. 

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 10 dage a 6 timer og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig opgave.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
København N
01. sep. 2020
Pris: kr. 11.600,-
Pris: kr. 66.700,-
Pris: kr. 11.600,-
Pris: kr. 11.600,-
Pris: kr. 66.700,-

Priser 2020

Modul 1, 2, 3 og 5

kr. 11.600 pr. modul 

Modul 4
kr. 7.300

Afgangsprojekt
kr. 13.000

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Herudover

Bogudgifter på ca. kr. 10.000
Materialer som den studerende selv printer

Tilmeldingsfrister

6 uger inden 1. undervisningsdag.

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lotte Andersen 
Tlf.: 5138 0653
loan@kp.dk

Neela Langwagen
Tlf.: 5163 2834
neel@kp.dk