Genveje


Modul 3: Samarbejde og organiseringModul 3: Samarbejde og organisering

På dette modul lærer du at anvende juridisk metode og træffe afgørelser, der tilgodeser lovgivningens krav, borgerens situation og forvaltningens praksis.

Få styrket kendskab og forståelse af det økonomiske, juridiske og organisatoriske rammer for det sociale arbejde. Her tager vi udgangspunkt i de juridiske rammer for det sociale arbejde.

Det får du ud af modulet

På modul 3 lærer du at arbejde med sociale sager i en foranderlig samfundsmæssig- og organisatorisk kontekst; herunder navigere under skiftende økonomiske og politiske forhold.
Du lærer at indgå i tværfagligt arbejde og påtage dig et koordinerende ansvar for samarbejdet imellem forskellige faggrupper og sektorer.

Det faglige indhold

  • Organisatoriske, styringsmæssige og økonomiske rammer i politisk ledede organisationer
  • Juridisk metode og rammer for sagsbehandling i socialt arbejde
  • Tværprofessionelt samarbejde, koordinering og mødeledelse

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
  • Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
  • Ansatte i dag- eller døgntilbud
  • Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
  • Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 10 dage a 6 timer og afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en individuel portfolie. Der indgår to skriftlige opgaver med hovedvægt inden for jura i modulet.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 66.700,-
Pris: kr. 66.700,-

Priser 2020

Modul 1, 2, 3 og 5

kr. 11.600 pr. modul 

Modul 4
kr. 7.300

Afgangsprojekt
kr. 13.000

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Herudover

Bogudgifter på ca. kr. 10.000
Materialer som den studerende selv printer

Tilmeldingsfrister

6 uger inden 1. undervisningsdag.

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lotte Andersen 
Tlf.: 5138 0653
loan@kp.dk

Neela Langwagen
Tlf.: 5163 2834
neel@kp.dk