Genveje


Modul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejdeModul 4: Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

På dette modul får du kompetencer til at arbejde med udvalgte elementer i et udviklingsprojekt, en undersøgelse eller en evaluering.

Modulet er øvelsesbaseret og du laver en række mindre skriftlige opgaver undervejs, som er udgangspunkt for eksamensopgaven.

Det får du ud af modulet

Modulet kan bruges til rammesætning og kvalificering af et projekt, en undersøgelse eller en evaluering, som du står overfor at skulle lave i arbejdslivet eller som forberedelse til afgangsprojektet.

Det faglige indhold

• Forskningstyper i socialt arbejde 
• Videnskabsteoretiske perspektiver på undersøgelsesmetoder inden for socialt arbejde

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
• Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
• Ansatte i dag- eller døgntilbud
• Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
• Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 5 ECTS og omfatter fem undervisningsdage og udarbejdelse af en mindre skriftlig opgave samt eksamen. Modulet udbydes i foråret og efteråret.

Undervisningen på modulet er fælles for diplomuddannelsen i socialformidling, den sociale diplomuddannelse og den sociale diplomuddannelse – børn og unge.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Lukket for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 66.700,-
Pris: kr. 7.300,-
Pris: kr. 66.700,-

Priser 2020

Modul 1, 2, 3 og 5

kr. 11.600 pr. modul 

Modul 4
kr. 7.300

Afgangsprojekt
kr. 13.000

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Herudover

Bogudgifter på ca. kr. 10.000
Materialer som den studerende selv printer

Tilmeldingsfrister

6 uger inden 1. undervisningsdag.

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lotte Andersen 
Tlf.: 5138 0653
loan@kp.dk

Neela Langwagen
Tlf.: 5163 2834
neel@kp.dk