Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

Diplomuddannelsen i socialformidling

Uddannelsen til socialformidler styrker dine kompetencer til at håndtere komplekse, sociale problemstillinger og udfordringer i dit daglige arbejde inden for: 

 • Sagsbehandling 
 • Rådgivning 
 • Koordinering 
 • Samarbejde 
 • Udviklingsorienterede opgaver 

Som socialformidler, vil du derfor kunne tilgå opgaver med større indsigt, systematik, sikkerhed og kvalitet på et professionelt grundlag, der løfter kvaliteten af den offentlige service til borgerne. 

Målgruppe 

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker en faglig opkvalificering, og som arbejder med for eksempel

 • Administration og sagsbehandling inden for det sociale område 
 • Dag- eller døgntilbud 
 • Handicap- og beskæftigelsesområdet 
 • Opsøgende gadeplansarbejde i udsatte boligområder 

Uddannelsens opbygning 

Diplomuddannelsen er normeret til 60 ECTS point svarende til et årsværk og består af seks moduler, hvoraf fem er obligatoriske moduler og et modul er valgfrit. 


Du kan læse mere om de enkelte moduler i menuen til venstre. 

 

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er normeret til 60 ECTS point svarende til et årsværk for heltidsstuderende. Det er også muligt at gennemføre uddannelsen på deltid sideløbende med et fuldtidsarbejde. Deltidsstuderende kan tage uddannelsen på 2,5-3 år, hvor der vil være en ugentlig undervisningsdag.  

Eksempel på typisk uddannelsesforløb, som deltidsstuderende: 
Første år: Modul 1, modul 2
Andet år: Modul 3. modul 5 og modul 4
Tredje år: Afgangsprojekt 

Optagelseskrav

Optagelse på diplomuddannelsen forudsætter en relevant uddannelsesbaggrund samt mindst to års erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Adgangsgivende uddannelser er følgende: 

 • Kommunomuddannelsen på VVU-niveau 
 • Akademiuddannelse i socialt arbejde
 • Anden relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en mellemlang uddannelse
 • En relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
 • En realkompetence (samlede kvalifikationer)

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Uddannelsens start og tilmelding

Alle moduler udbydes både i foråret og efteråret, hvorvidt holdet afvikles afhænger af antal tilmeldinger. Du finder de enkelte opstartsdatoer under Tilmelding og information i venstremenuen.

 

Modulrækkefølge for heltidsstuderende: 
Modul 1, modul 3, modul 4, modul 2, modul 5 og afgangsprojekt. 

Modulrække for deltidsstuderende: 
Første år: Modul 1, modul 2, modul 4 første år 
Andet år: Modul 3 og modul 5 andet år. 
Tredje år: Afgangsprojektet tredje år. 

Modulrækkefølge for heltidsstuderende: 
Modul 1, modul 3, modul 4, modul 2, modul 5 og afgangsprojekt. 

Modulrække for deltidsstuderende: 
Første år: Modul 1, modul 2, modul 4 første år 
Andet år: Modul 3 og modul 5 andet år. 
Tredje år: Afgangsprojektet tredje år. 

Økonomisk støtte

Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F. 

Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL 
Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter. 

Læs mere om særaftalen her.

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lotte Andersen 
Tlf.: 5138 0653
loan@kp.dk

Neela Langwagen
Tlf.: 5163 2834
neel@kp.dk