Genveje


Ofte stillede spørgsmålOfte stillede spørgsmål

Her finder du svar på mange af de spørgsmål, der bliver stillet omkring diplomuddannelsen i socialformidling

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er forskellen på den "gamle" og den "nye" Diplomuddannelse?

  Den nye Diplomuddannelse i socialformidling består af 60 ECTS-point (1 år på fuld tid eller 2 år på deltid).
  Den gamle Diplomuddannelse i socialformidling bestod af et Indgangsår (2 år på deltid) og en diplomdel (1 år på fuld tid). Begge dele var obligatorisk. I alt 120 ECTS point.

 • Jeg har en Kommunomuddannelse på VVU-niveau, kan jeg optages?

  Ansøger med kommunomuddannelse med afgangsprojekt opfylder uddannelseskravet. Dette skal suppleres med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

 • Jeg har ikke en Kommunomuddannelse på VVU-niveau, hvad skal jeg gøre?

  Undersøg muligheden for en realkompetencevurdering

 • Hvorfor er ikke alle kommunomuddannelser adgangsgivende?
  Diplomuddannelse i socialformidling er halveret, som følge af harmonisering af efter- og videreuddannelsesområdet. For at sikre, at dimittender fra Diplomuddannelse i socialformidling også i fremtiden kan bestride de samme arbejdsområder som socialrådgivere, er det en forudsætning at ansøgerne har en teoretisk forforståelse af sociale problemers årsag og løsning inden de påbegynder Diplomuddannelsen.
 • Jeg har en pædagoguddannelse, kan jeg optages?

  Ansøger med pædagoguddannelsen opfylder uddannelseskravet. Dette skal suppleres med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. 

 • Hvorfor skal der gå 2 år fra afslutning af VVU og til start på Diplom?

  Diplomuddannelsen i socialformidling placerer sig på niveau med en professionsbacheloruddannelse (f.eks. socialrådgiveruddannelsen) men hvor det ordinære uddannelsessystem henvender sig til unge uden erhvervserfaring, så bygger diplomuddannelser på de studerendes erhvervserfaring, som inddrages i undervisningen.
  En diplomuddannelse er derfor fastsat til 60 ECTS-point, hvor en professionsbachelor er fastsat til 210 ECTS-point.
  Derfor er adgangskravet om minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen fastlagt i bekendtgørelse af log om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne LBK 881 § 15 Stk. 3.

 • Hvor tit er der undervisning på deltid?

  Uddannelsen består af 6 moduler. Der afvikles 3 moduler pr. år i perioden september til juni. (Dette er under forudsætning af at afgangsprojektet tages på fuld tid. Ellers vil uddannelsen på deltid tage 2 år og 3-4 måneder).

  Undervisningsdage:
  Modul 1, 2, 3 og valgfrit modul: 10 dage
  modul 4: 5 dage

  Hvert modul afsluttes med eksamen. Der er gennemsnitlig fremmøde en dag ugentlig.

 • Kan man tilmelde sig uddannelsen på heltid

  Du kan på nuværende tidspunkt ikke tilmelde dig hele uddannelsen på heltid.

  Hvis du i så fald ønsker, at læse dele af uddannelsen på fuldtid, er det muligt at tilmelde sig flere moduler ad gangen, men vi kan ikke garantere et samlet uddannelsesforløb på 10 måneder.

 • Hvor mange timer er en ECTS?

  60 point svarer til en gennemsnitsstuderendes fuldtidsarbejde i et år, som officielt regnes til 1650 arbejdstimer. Et ECTS-point svarer til en gennemsnitlig studieindsats på cirka 27-28 timer. Der er tale om gennemsnitsberegninger, og det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid hver enkelt studerende skal beregne, for nogle er vant til de studiekrav, uddannelserne stiller, mens andre har brug for mere tid til studierne.

 • Kan jeg få SVU?

  Du kan læse om reglerne for SVU, samt adresser på SVU-administratorer på www.svu.dk