Genveje


Modul 5a: Voksne udsatte og personer med handicapModul 5a: Voksne udsatte og personer med handicap

På dette modul får du kendskab faglig viden og relevante metoder, som giver dig særlige kompetencer til at udføre socialt arbejde med voksne udsatte og/eller personer med handicap.

Få styrket din forståelse af det det sociale arbejdes praksis i forhold til udsatte voksne og personer med handicap. Her tager vi udgangspunkt i et helhedssyn på socialt arbejde med voksne udsatte og/eller personer med handicap.

Det får du ud af modulet

Du præsenteres for aktuel viden om de specifikke sociale problemer og samfundsmæssige forhold, der har betydning for målgruppen. Du får desuden kendskab til teoretiske og metodiske tilgange, der kan modvirke udsathed og marginalisering.

Det faglige indhold

• Teorier om marginalisering og udsathed på individ-, gruppe- og samfundsniveau 
• Perspektiver på ligestilling og menneskerettighedskonventioner i forhold til voksne udsatte og personer med handicap 
• De juridiske rammer for sagsbehandling og rådgivning på handicap- og udsatteområdet
• Socialt arbejdes metoder og indsatser på handicap- og udsatteområdet
• Tværprofessionelt samarbejde

Målgruppe

Socialarbejdere som ønsker at opkvalificere deres arbejde. Fx:
• Sagsbehandlere og administrative medarbejdere, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde
• Ansatte i dag- eller døgntilbud
• Medarbejdere, som arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i boligområder, i fritidsaktiviteter, m.v.
• Ansatte, der arbejder med socialt udsatte og socialt arbejde

Praktiske oplysninger

Modulet er på 10 ECTS og gennemføres på 10 dage a 6 timer og afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Åben for tilmelding

Navn
Sted
Startdato
Pris: kr. 66.700,-
Pris: kr. 66.700,-

Priser 2020

Modul 1, 2, 3 og 5

kr. 11.600 pr. modul 

Modul 4
kr. 7.300

Afgangsprojekt
kr. 13.000

Alle priser ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget.

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger 


Herudover

Bogudgifter på ca. kr. 10.000
Materialer som den studerende selv printer

Tilmeldingsfrister

6 uger inden 1. undervisningsdag.

Er der ledige pladser efter tilmeldingsfristens udløb, vil tilmeldingsblanketten stadig være åben.

Afmeldingsbetingelser

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Lotte Andersen 
Tlf.: 5138 0653
loan@kp.dk

Josefine Hertz
Tlf.: 2429 6498
josh@kp.dk