Genveje


AfgangsprojektAfgangsprojekt

Fuldend din PD og nye titel med afgangsprojektet
15 ECTS

Afgangsprojektet samler de moduler, du har læst og afslutter din professionelle kompetenceudvikling gennem en skriftlig opgave med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver. 

Når du skriver det afsluttende afgangsprojekt, bruger du de akademiske færdigheder, du har tilegnet dig gennem uddannelsens øvrige moduler. 

Du arbejder med teorier, analyser og metoder fra uddannelsen og viser i afgangsprojektet, at du kan angive løsninger og handlemuligheder, som dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået.

Det faglige indhold 

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt, er at du kvalificerer dig til at identificere, reflektere over og analyserer en selvvalgt problemstilling i tilknytning til de tidligere moduler, som du har læst. 

Afgangsprojektet kan tage udgangspunkt i din egen praksis, egne undersøgelser, analyser af relevante forskningsresultater og formidling af egne fagligt begrundede opfattelser med henblik på at udvikle praksis. 
Afgangsprojektet rummer på denne måde en kobling mellem praksisviden og viden fra forskning og udviklingsarbejde. 

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning og selvstudium. 

Målgruppe

For dig, som ønsker en fuld pædagogisk diplomuddannelse, og tidligere har læst 3 valgfrie moduler og de 2 obligatoriske moduler. 

Eksamen

Eksamen er mundtlig med udgangspunkt i det skriftlige afgangsprojekt. Der gives en individuel karakter med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk