Genveje


Pædagogisk viden og forskningPædagogisk viden og forskning

Udvikl din egen pædagogiske praksis og bliv kvalificeret til at vurdere praktiske og teoretiske vidensformer

10 ECTS

Modulet stiller skarpt på, hvordan du gennem indsigt i pædagogiske teori og videnskabsteoretisk refleksion kan udvikle din egen professionelle selvforståelse. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul:
  • får du et mere nuanceret billede af forskningen og den viden, der produceres i den sammenhæng
  • kan du argumentere for pædagogiske tiltag på et pædagogisk viden- og værdigrundlag
  • får du indsigt i professionsrelevant teori og bliver i stand til at implementere og begrunde pædagogisk viden og metode i egen praksis
  • kan du reflektere over din professionelle position og selvforståelse indenfor den pædagogiske virksomhed

Det faglige indhold 

På modulet vil du bl.a. beskæftige dig med pædagogisk teori, og hvordan pædagogik er begrundet i viden og værdier. 

Der vil være fokus på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen af pædagogisk viden og praksis. 

Vi vil arbejde med, hvordan du kan vurdere mulighederne for, at gennemføre begrundede pædagogiske tiltag i praksis, herunder vurdering af dilemmaer i den pædagogiske praksis knyttet til etik og forholdet mellem viden og praksis. 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, dialog og øvelser og vil have fokus på mulige sammenhænge mellem læst teori og faktiske praksis. 

Målgruppe

Modulet henvender sig til lærere, pædagoger eller tilsvarende, der arbejder inden for det pædagogiske felt. 

Eksamen

Eksamen afholdes som en ekstern prøve. 

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk