Genveje


Undersøgelse af pædagogisk praksisUndersøgelse af pædagogisk praksis

Bliv kvalificeret til at undersøge og dokumentere egen pædagogisk praksis

5 ECTS

Få viden om og kompetencer til, at udføre små empiriske undersøgelser af egen eller kollegers pædagogiske praksis, ud fra et systematisk og reflekteret grundlag. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul:
  • bliver du i stand til at kunne undersøge en mindre pædagogisk problemstilling med relevante metoder og teorier. 
  • får du viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige kvalitative og kvantitative metoder til undersøgelse af pædagogisk praksis. 
  • kan du koble metodeovervejelser med metodologiske valg og teoretiske forklaringer. 
  • kan du forholde dig til etiske og moralske overvejelser i forbindelse med at udføre undersøgelser. 
  • bliver du i stand til at foretage en mindre empirisk undersøgelse. 

Det faglige indhold

På modulet vil vi arbejde med kvalitative og kvantitative metodetilgange til, at undersøge pædagogisk praksis. 

Der vil blive sat fokus på forholdet mellem undersøgelsesspørgsmål, metode og teoretiske forklaringer. 

Modulet arbejder med, hvordan du kan indsamle empiri gennem forskellige metoder, herunder begrundelse og vurdering af metodevalg. 

Vi arbejder med, hvordan du håndterer arbejdsprocesserne, så du i praksis kan gennemføre en mindre empirisk undersøgelse med et metodisk velbegrundet design. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der f.eks. er lærer, pædagog eller konsulent. du arbejder med børn, elever eller studerende og har brug for, at kunne undersøge relevante pædagogiske problemstillinger i din egen praksis på en kvalificeret baggrund. 

Eksamen

Eksamen afholdes som en intern prøve

Læs om det samlede udbud, kursusdage, pris og tilmelding for den pædagogiske diplomuddannelse ved Københavns Professionshøjskole her.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk