Genveje


Om uddannelsenOm uddannelsen

En uddannelse der udvikler dine kompetencer til at håndtere og dokumentere udfordringer og udviklingstendenser på tværs af fag, professioner, institutioner og sektorer.

Pædagogisk diplomuddannelse er en erhvervsrettet og forskningstilknyttet videreuddannelse, der styrker din faglige viden og dine kompetencer til at analysere, forstå og håndtere udfordringer i pædagogisk praksis. Den gennemføres på bachelor-niveau.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler á 10 ECTS samt 1 afgangsprojekt. Hvert modul afsluttes med en opgave eller eksamen. Du kan vælge at læse et eller enkelte moduler, og du kan vælge at læse en fuld PD. En fuld PD læses normalt over 2-3 år, hvilket svarer til et deltidsstudie. Uddannelsen er et tilbud om professionel kompetenceudvikling inden for pædagogik, undervisning, vejledning, formidling, læring, didaktik, inklusion, innovation og udvikling i skoler og institutioner.

Når du tager dele eller hele diplomuddannelsen, får du videreuddannelse, der:
  • er kompetencegivende 
  • modulopbygget og omfatter op til 60 ECTS-point 
  • læses som deltidsstudie 
  • kan gennemføres inden for én bestemt uddannelsesretning eller sammensættes individuelt og fleksibelt med kombinationer af moduler fra forskellige PD-uddannelser eller med moduler fra andre diplomuddannelser

Undervisningen foregår en gang om ugen i tidsrummet kl. 8 - 17.

Enkeltstående moduler

Et modul er en fagligt afgrænset enhed, der kan søges og studeres selvstændigt som kompetencegivende efteruddannelse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis.  Hvis du senere vil, kan du supplere til en fuld diplomuddannelse. Din arbejdsplads kan også vælge moduler som ramme om en fælles kompetenceudvikling.

Når du har gennemført en Pædagogisk diplomuddannelse, har du ret til at benytte titlen Diplom i pædagogik (PD). På engelsk oversat til Diploma of Education.

Hvad får du ud af det ?

Din praksis er omdrejningspunkt for undervisningen og dine erfaringer som lærer eller pædagog bliver udfordret af ny viden og forskning. Gennem uddannelsen opnår du kompetencer inden for et særligt fagligt, pædagogisk eller organisatorisk felt.

Hvad får din arbejdsplads ud af det?

Skole- og institutionsområdet gennemgår store forandringer i disse år, og oplever stigende krav om at ny viden og nye metoder bringes i spil. På samme tid skal hverdagens opgaver løses.

De pædagogiske diplomuddannelser giver kompetencer til hverdagens mange udfordringer, og styrker medarbejdernes evne til at udvikle og innovere den daglige praksis.