Genveje


AdgangskravAdgangskrav

Optagelse på uddannelsen kræver, at du har en relevant uddannelse minimum på niveau med fx en akademiuddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

De fleste af vores studerende har tidligere læst til fx lærer, pædagog eller lignende. Men også andre uddannelser vil give adgang til diplomuddannelse - fx andre professionsbachelorer eller en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. 

​Læs mere om dispensation og realkompetencevurdering

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

  1. Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
  2. Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
  3. Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.