Genveje


Uddannelsens opbygning og omfangUddannelsens opbygning og omfang

En fuld PD er normeret til 60 ECTS-point, der svarer til en studerendes fuldtidsarbejde på et år. Uddannelsen vil normalt være tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 – 3 år, men kan også tilrettelægges som fuldtidsstudie. Dit afgangsprojekt skal være afsluttet senest 6 år efter påbegyndelsen af uddannelsen.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler, 3 valgfrie moduler herunder fælles valgmoduler samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. For at opnå en pædagogisk diplom skal du bestå de 3 obligatoriske moduler samt valgfrie moduler svarende til 30 ECTS point.

Pædagogisk diplomuddannelse med uddannelsesretning

For at opnå diplom i én bestemt uddannelsesretning skal mindst 20 ECTS-point af de valgfrie moduler bestå af retningsspecifikke moduler. Moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point kan vælges fra rækken af de fælles valgfrie moduler, fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder.

Nedenfor er uddannelsens struktur vist i grafisk model. Modulerne kan tages i anden rækkefølge, dog skal afgangsprojektet ligge sidst:

Obligatorisk modul:
Pædagogisk viden og forskning
(10 ECTS-point)
Obligatorisk modul:
Undersøgelse af pædagogisk praksis
(5 ECTS-point)
Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point) Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point) Valgfrit eller Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point)
Obligatorisk modul:  Afgangsprojekt
(15 ECTS-point)

Pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning

Vælger den studerende moduler fra forskellige uddannelsesretninger i et omfang mindre end 20 ECTS-point fra én enkelt uddannelsesretning, får den studerende en pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning, og der udstedes et diplombevis uden retningsangivelse.

Nedenfor er uddannelsens struktur vist i grafisk model. Modulerne kan tages i anden rækkefølge, dog skal afgangsprojektet ligge sidst:

Obligatorisk modul:
Pædagogisk viden og forskning
(10 ECTS-point)
Obligatorisk modul:
Undersøgelse af pædagogisk praksis
(5 ECTS-point)
Valgfrit eller Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point) Valgfrit eller Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point) Valgfrit eller Retningsspecifikt modul (2x5 eller 10 ECTS-point)
Obligatorisk modul:  Afgangsprojekt
(15 ECTS-point)