Genveje


Skræddersyede forløbSkræddersyede forløb

Skole- og institutionsområdet gennemgår store forandringer i disse år og det stiller krav om tilegnelse af ny viden, nye samarbejdsformer og nye metoder bringes i spil.

Mulighederne for at inddrage enkeltmoduler i jeres lokale udviklingsplaner er mange. Modulerne kan tones og tilrettelægges, så de retter sig mod jeres organisatoriske mål.

Vi kan skræddersy uddannelses- og udviklingsforløb sammen med jer, som

  • bygger på jeres lokale forandringer og udviklingsplaner
  • tilrettelægges efter jeres behov, ønsker og praktiske forhold – eksempelvis som kommunale rotationsforløb
  • giver adgang til kompetencegivende bevis 

Efter- og videreuddannelse behøver ikke altid foregå ved, at I møder op i et undervisningslokale og bliver undervist med afsæt i et fastsat pensum på en fastsat dato. Vi vil rigtig gerne samarbejde med jer om at opnå størst mulig fleksibilitet og sammentænkning med jeres egen praksis. Fordi det både er det bedste for jer, kan betale sig ressourcemæssigt, og vigtigst fordi vi tror på, at det har den største effekt for udviklingen af jeres praksis.

Står I med et helt konkret behov for kompetenceudvikling, kan det være attraktivt at løse det med et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb i jeres praksis. Det kan være sammensat af dele fra vores eksisterende uddannelsestilbud, der sættes sammen på en ny måde, eller også kan vi i fællesskab udvikle indholdet for at møde jeres behov. Herigennem sikrer I jer et forløb med målrettet kompetenceudvikling, der vil danne afsæt for det pædagogiske arbejde på jeres institution.

Samarbejdet indledes med udgangspunkt i jeres ønsker og vores erfaringer, og med fokus på hvordan vi kan bidrage til jeres udviklingsproces.

Eksempelvis kan et forløb tilrettelægges i forbindelse med inklusionsarbejdet på jeres skole eller implementering af it i alle fag.

Kontakt

Afdelingsleder
Ulla Krag
ulkr@kp.dk
Tlf: 5163 2719