Genveje


ValgmodulerValgmoduler

De Pædagogiske Diplomuddannelser består, udover tre obligatoriske moduler, af en række uddannelsesretninger og fælles fagmoduler.

Ønsker du eller din arbejdsplads at tilmelde jer et eller enkelte moduler,kan du klikke ind på uddannelsesretningerne og/eller de fælles fagmoduler for information om og tilmelding til modulerne.

Se under den enkelte uddannelsesretning, hvilke moduler der kan vælges, og hvornår de udbydes.

Individuel Pædagogisk Diplomuddannelse

En Pædagogisk Diplomuddannelse sammensat efter dine ønsker og mål.     

Du kan designe din egen Pædagogiske diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige Pædagogiske Diplomuddannelser, så din uddannelse matcher dine ønsker og karrieremål. Eller så uddannelsen kvalificerer dig til de kompetencekrav, som din nuværende eller fremtidige arbejdsplads stiller.

Modulvalg
En individuel Pædagogisk Diplomuddannelse kan sammensættes frit inden for moduler i de Pædagogiske Diplomuddannelser, sådan at uddannelsen omfatter:

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk