Genveje


Praktikvejleder til læreruddannelsenPraktikvejleder til læreruddannelsen

Få kompetencer til at varetage faget "praktik" i læreruddannelsen
10 ECTS point

Få kompetencer til at iagttage og beskrive pædagogisk virksomhed, analysere og vurdere egen og andres undervisningspraksis samt vejlede og bedømme lærerstuderende i praktik konkret og på baggrund af teoretisk indsigt.

Praktikvejlederen spiller en afgørende rolle for de studerendes udbytte af praktikken. Derfor er uddannede praktikvejledere et kvalitetsløft af praktikken. Uddannede praktikvejledere udgør desuden en vigtig ressource for skolen i koblingen mellem teori og praksis. Dine kompetencer vil også kunne bringes i spil på andre områder af skolens udvikling gennem sparring og samarbejde med kolleger.

Den studerendes egen praksis spiller en væsentlig rolle i uddannelsen. I perioden mellem undervisningsblokkene på læreruddannelsen, er det derfor centralt, at den studerende selv har praktikanter på egen skole.

Udbytte

Modulet giver dig kompetencer til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle vejledningsforløb med lærerstuderende.

Projektrapport – bedømmelse

Uddannelsen afsluttes med udarbejdelsen af en projektrapport.

Rapporten skal indeholde en beskrivelse, analyse og vurdering af ét af den studerendes gennemførte praktikforløb med lærerstuderende og på eksemplarisk vis inddrage uddannelsens studieområder.

Tilmelding og information

Du finder undervisningsdatoer på hvert hold ved at klikke på linket nedenfor med modulnavnet.

Datoerne opdateres løbende, og undervisningsdatoerne er klar senest 4 uger før undervisningsstart.
Bemærk at startdatoen for det enkelte hold kan være en anden end startdatoen for semesteret.

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk