Genveje


Almen pædagogikAlmen pædagogik

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring er opgaven og praksis.

PD i Almen pædagogik henvender sig til pædagoger og lærere, der arbejder med løsning af pædagogiske opgaver og organisering af uddannelse.

Folkeskolen byder på et øget tværprofessionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger, der bl.a. skal ses i lyset af ambitionen om at forbedre skolernes inklusionstiltag. Flere steder gennemgår skolerne store forandringer af betydning for både læreres og pædagogers rolle i skolen. Der efterspørges i den sammenhæng mere viden om og kompetencer til at udvikle det nye og anderledes samarbejde om skolens kerneydelse.

I tæt samspil med praksis har PD i Almen pædagogik fokus på udvikling af dine kompetencer til at deltage i og lede uddannelsesplanlægning, undervisning og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling. Endvidere udvikler du din kompetence til at formidle viden og indsigt i uddannelse, undervisning og læring, samt deltage i fagligt funderede drøftelser omkring disse, både i forhold til andre professionelle som til en større offentlighed.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse i Almen Pædagogik, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til at:

  • Håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner omkring uddannelse, undervisning og læring i praksis, på.
  • Udvikle og arbejde med praktisk pædagogisk udvikling inden for fagområdet.
  • Analysere almene pædagogiske problemstillinger og begrunde valg af løsningsforslag.
  • Anvende analytiske og kritiske tilgange til almen pædagogisk forskning og professionsviden.

Du har mulighed for at læse mere om uddannelsen og de enkelte valgmoduler i Studieordningen, eller klikke dig ind på de moduler vi udbyder på Københavns Professionshøjskole.

Kontakt os hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i nedenstående valgmoduler, som udbydes af Københavns Professionshøjskole:

  1. Pædagogfaglighed og læreprocesser
  2. Udeskole didaktik
  3. Didaktik

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk