Genveje


DidaktikDidaktik

Lær, hvordan du kan understøtte en varieret og alsidig undervisning.

Få viden om didaktiske problemstillinger, forståelser og metoder, samt redskaber og teknikker fra intensive forløb. Intensive forløb arbejder bredt med elevers faglige, sociale og personlige udvikling til gavn for alle elever, men til særlig gavn for elever i læringsvanskeligheder og udsatte positioner. 

Der vil være særligt fokus på opbygning af elevers arbejde, studie- og læringsfremmende teknikker samt metoder til udvikling af sociale og personlige kompetencer. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul:
 • får du viden om almen didaktisk teori
 • får du indsigt i erfaringer og undersøgelser om intensive forløb samt i virkningsfulde metoder og tiltag i undervisningen. 
 • opnår du færdigheder i at kunne anvende metoder som knytter sig til intensive forløb. 
 • får du færdigheder til at kunne reflektere og videreudvikle egen praksis. 
 • opnår du viden om og færdigheder til at kunne evaluere og vurdere undervisning. 

Det faglige indhold

Modulet inddrager 
 • didaktiske metoder og -tilgange, som er god praksis i den almindelige undervisning. 
 • viden om børn og unge i udsatte positioner og i læringsvanskeligheder. 
 • metoder til at planlægge, gennemføre og evaluere intensive forløb. 
 • metoder til at opbygge elevers faglige arbejde, til at inddrage studie- og læringsfremmende teknikker samt metoder, der fremmer børn og unges personlige og sociale kompetencer. 
 • Teoretiske perspektiver på lærings- og klasseledelse, læringsforståelser, samt anerkendende og ressourcefokuseret tilgange til eleverne. 
 • Perspektiver og metoder til at udvikle positive relationer og inkluderende læringsfællesskaber. 

Et stærkt samarbejde med Lær for Livet

Københavns Professionshøjskole og Lær for Livet, Egmont Fondens signaturprojekt for anbragte børn samarbejder om at udbyde dette modul. Lær for Livet er et af Danmarks mest profilerede intensive læringsforløb. Deres erfaringer med at understøtte børn og unges læring og trivsel vil præge modulets indhold og fokus. 

Målgruppe

Modulet er for dig, som har særlig interesse i at øge deltagelsesmulighederne for børn og unge i undervisningssammenhænge, og som har lyst til at blive inspireret af intensive læringsforløb. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00