Genveje


BevægelsesvejlederBevægelsesvejleder

Ønsker du viden om, hvilken betydning bevægelsesaktiviteter har for dine elevers læring og inspiration til, hvordan du konkret planlægger bevægelsesaktiviteter til din undervisning?

Bevægelsesvejlederuddannelsen henvender sig til dig, der er optaget af at udvikle en kultur på din skole, hvor bevægelse har en central rolle i hverdagen. Det betyder, at bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og øvrige daglige virke. Du fungerer måske allerede som ressourceperson, koordinator eller idrætsfaglig vejleder på skolen.

Din nye kompetenceprofil

Uddannelsen giver dig indgående viden om forholdet mellem bevægelse, læring, trivsel og sundhed. Du får et solidt afsæt for at kunne vurdere betydningen af fysisk aktivitet og du trænes i at omsætte denne viden til didaktiske tiltag.

Du bliver desuden klædt på til at kunne varetage et bredt samarbejde omkring udvikling og implementering af skolens bevægelseskultur. Du bliver altså i stand til at kunne lede og facilitere samtaler og lærerprocesser i kollegiale fora med henblik på at understøtte en læringsorienteret og refleksiv faglig kultur omkring integration af bevægelse.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk