Genveje


Bevægelse og læringBevægelse og læring

Bliv klogere på, hvordan du kan omsætte faglig viden om betydningen af bevægelse i læringssammenhænge til praksis

10 ECTS

Modulets omdrejningspunkt er, hvordan bevægelse kan kvalificeres og inddrages i skolen. Få viden om bevægelse, læring og pædagogik, og bliv i stand til at udvikle og implementere det i praksis. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul:
  • får du et teoretisk og forskningsmæssigt grundlag for sammenhængen mellem fysisk aktivitet, læring og motivation. 
  • får du konkrete eksempler på, hvordan du kvalificerer bevægelsesaktiviteter og organisationsformer i din undervisning. 
  • kan du beskrive, analysere og vurdere læringssituationer og formidle relevante handlemuligheder relateret til bevægelse
  • kan du udvikle og producere eksempler og materiale som kan bruges i din undervisning
  • kan du vejlede dine kolleger i, hvordan bevægelse kan integreres meningsfyldt i skolens kultur

Det faglige indhold

På modulet bliver du introduceret til praktiske erfaringer med og eksempler på, hvordan bevægelsesfaglige aktiviteter kan implementeres i en inkluderende undervisning. 

Der er fokus på, hvordan bevægelse kan tænkes sammen med skolens rammer, mål, undervisning og øvrige daglige virke. 

Desuden giver modulet dig viden om de forskningsmæssige begrundelser for, hvordan bevægelse skaber aktive, sunde og læringsparate børn. 

Didaktik er et centralt element hele vejen gennem modulet. 

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der er optaget af at udvikle en kultur på din skole, hvor bevægelse har en central rolle i hverdagen. Du fungerer måske allerede som ressourceperson, koordinator eller idrætsfaglig vejleder på skolen. 

Eksamen

Intern prøve

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk