Genveje


Dansk som andetsprogDansk som andetsprog

Uddannelsen har fokus på sprogpædagogisk arbejde med tosprogede børn, unge og voksnes andetsprogstilegnelse. Du vil på uddannelsen opnå kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere dansk som andetsprogsundervisning samt vurdere og begrunde beslutninger om valg af andetsprogsdidaktik i egen og kollegaers praksis.

Målet med uddannelsen er, at du skal kunne varetage sprogpædagogiske, samt formidlings- og rådgivningsmæssige opgaver i forbindelse med sprogstimulering, undervisning i dansk som andetsprog, sproglig evaluering og sprogplanlægning i institutioner og virksomheder. Du vil blive introduceret til centrale teorier inden for andetsprogsforskning.

På uddannelsen vil du opnå færdigheder til fx at:

  • vurdere og begrunde beslutninger om valg af didaktik og andetsprogspædagogik
  • formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og elever i relation til sproglig vejledning

Uddannelsesretningen Dansk som andetsprog indeholder 4 forskellige valgmoduler:

  • Tosprogethed og andetsprogstilegnelse
  • Andetsprogspædagogik
  • Intersprogsanalyse og sproglig evaluering
  • Dansk som andetsprogsvejledning

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk