Genveje


Tosprogethed og andetsprogstilegnelseTosprogethed og andetsprogstilegnelse

Bliv klædt på til at varetage undervisning og vejledning inden for dansk som andetsprog samt formidle og rådgive om udfordringer og potentialer ved sprogtilegnelse og tosprogethed.

10 ECTS

På modulet får du viden om centrale teorier inden for andetsprogsforskning, som gør dig i stand til at begrunde didaktiske valg i undervisnings- og vejledningssituationer. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul: 
  • opnår du viden inden for nyere forskning om tosprogethed og kan anvende teorierne til at udvikle egen praksis. 
  • får du kompetencer til at analysere børn og elevers sproglige niveau. 
  • kan du anvende din viden til at planlægge undervisning og pædagogiske aktiviteter, der er meningsfulde og inden for zone for nærmeste udvikling i andetsprogstilegnelsesprocessen.
  • kan du være med til at øge den sproglige bevidsthed i praksis hos kolleger. 

Det faglige indhold

Modulet vil beskæftige sig med tosprogethed, tosproget sprogbrug og udvikling, sprogpædagogik og indlæringsstrategier. 

Vi vil se nærmere på sprogtilegnelsesforskningen i både et historisk perspektiv og i et udviklingsperspektiv. Du vil derudover få viden om kognitive, interaktionelle, sociale og psykosociale aspekter ved andetsprogstilegnelse. 

På modulet vil du arbejde med teori og praksis ud fra et ressourceperspektiv, hvor der vil være fokus på at øge den sproglige bevidsthed blandt relevante målgrupper som fx kollegaer, ressourcepersoner, forældre og elever.

Målgruppe

Modulet er for dig, der som fx lærer eller pædagog arbejder med dansk som andetsprogsområdet i hverdagen og varetager opgaver med fx planlægning af undervisning for tosprogede elever, sprogstimulering og -vurdering samt vejledning af kollegaer og ledelse i forbindelse med dansk som andetsprog. 

Eksamen

Ekstern prøve.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk