Genveje


Andetsprogs­pædagogikAndetsprogs­pædagogik

Få kompetencer til arbejdet med sproglig udvikling og sprogpædagogiske aktiviteter for tosprogede børn, unge og voksne.

10 ECTS

Møder du i dit arbejde tosprogede børn og elever? Så kan dette modul give dig redskaber til, hvordan du bedst planlægger og understøtter den sproglige udvikling hos børn og elever med dansk som andetsprog. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul:
  • kan du vurdere og begrunde beslutninger om valg af didaktik og pædagogik inden for andetsprogsområdet. 
  • kan du planlægge, gennemføre og evaluere sproglige aktiviteter, som kan understøtte børn og elevers sproglige udvikling og andetsprogstilegnelse. 
  • opnår du færdigheder i at formidle sproglige udfordringer og tiltag til samarbejdspartnere og elever. 
  • får du redskaber til at kunne vejlede om sproglig udvikling. 

Det faglige indhold

Det faglige fokus på modulet er pædagogikken bag andetsprogstilegnelse og sproglig udvikling. Du vil få viden om planlægning og evaluering af arbejdet med sprog i undervisning og på institutioner, ligesom du vil blive introduceret til centrale teorier inden for andetsprogsforskning. 

Målgruppe

Modulet er for dig, der er lærer, pædagog eller konsulent, og som arbejder med børn, elever eller studerende med dansk som andetsprog. Det er for dig, der ønsker viden om andetsprogstilegnelse, sproglig udvikling og pædagogikken bag. 

Eksamen

Ekstern prøve 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk