Genveje


Didaktik og læreprocesserDidaktik og læreprocesser

Bliv klogere på pædagogisk og didaktisk teori som ramme for udvikling af undervisning og læring.

10 ECTS-point 

Som underviser får du kvalificeret din viden om unges og voksnes læreprocesser, så du kan medvirke til at udvikle undervisningsmiljøet inden for dit fagområde. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul:
  • får du viden om didaktisk teori og metodeudvikling, herunder almen didaktik, fagdidaktik og organisationsdidaktik. 
  • kan du forestå planlægning, gennemførelse og evaluering af systematiske læreprocesser. 
  • kan du indgå i samarbejde om at etablere og evaluere pædagogiske udviklingsmiljøer. 

Det faglige indhold 

I undervisningen præsenteres du for teori og metode inden for bl.a. unges og voksnes læreprocesser, læringsmål og dannelse, relationer og kommunikation samt teori og metode omkring evaluering og evidens i undervisningen. 

Vi vil arbejde med læringsledelse gennem fokus på positioner og tilgange, herunder viden om kommunikation, ledelse og modstand i undervisningen. 

På modulet vil du beskæftige dig med læringsforståelser, deltagerforudsætninger og kommunikative færdigheder, og vi vil arbejde med at kombinere dette i forhold til planlægning, gennemførsel og evaluering af din undervisning. 

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og eksemplariske aktiviteter og øvelser, hvor du får mulighed for at afprøve konkrete metoder og teorier. 

Målgruppe

Modulet retter sig mod lærere, pædagoger og andre faggrupper, som varetager planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningsopgaver med enten børn eller voksne som deltagere. 

Eksamen 

Ekstern prøve. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk