Genveje


DramaDrama

Drama og teater er væsentlige dele af vores kunst og kultur. I dramaets særlige fremtrædelsesformer, involveres krop, sanser, følelser og logisk tænkning hos den enkelte.

Dramafaget har sin forankring både i teaterkunsten og i pædagogikken og forener aspekter ved begge.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker og andre, der arbejder inden for det pædagogiske, undervisningsmæssige eller social- og sundhedsfaglige område.

Diplomuddannelsen i Drama kvalificerer til at arbejde med drama og teater i en pædagogisk og social sammenhæng i en tid, hvor kunst og kultur spiller en stadig mere central rolle. Uddannelsen vil for den enkelte byde på både praktisk læring, refleksion og teorier om, hvordan dramapædagogikken og teaterkunsten kan bruges aktivt i et forsøg på at give børn, unge og voksne mulighed for kunstnerisk at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse i Drama, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til at:

  • arbejde med drama og teater i en pædagogisk og social sammenhæng
  • bruge drama aktivt i et forsøg på at give børn, unge og voksne mulighed for kunstnerisk at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser.

Udover de obligatoriske moduler, består uddannelsen af nedenstående valgmoduler:

  1. Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion
  2. Dramapædagogik
  3. Drama/ teater og børne-ungdomskultur

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk