Genveje


EngelskvejlederEngelskvejleder

Engelskvejlederuddannelsen kvalificerer engelsklæreren til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i engelsk.

En pædagogisk diplomuddannelse som engelskvejleder giver dig bl.a. forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre og evaluere pædagogisk undervisning og aktiviteter inden for engelskundervisningen.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse som Engelskvejleder, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til, at

  • vejlede kolleger og ledelse om engelskundervisningens indhold, metoder og materialer
  • udvikle og understøtte evalueringskultur for faget på skolen
  • igangsætte og bidrage til den faglige debat og udviklingsarbejde
  • gøre brug af relevant fagdidaktisk forskning og forsøgsarbejde 

For at opnå uddannelsesretningen Engelskvejleder skal alle uddannelsens moduler indgå:

  1. Faglig vejledning i skolen - 10 ECTS
  2. Sprogtilegnelse og sprogundervisning - 10 ECTS
  3. Engelsk som kulturteknik - 10 ECTS

Udover de tre fagmoduler, skal de obligatoriske moduler "Pædagogisk viden og forskning", "Undersøgelse af pædagogisk praksis" samt "afgangsprojekt" indgå.

Dit afgangsprojekt udarbejdes med afsæt i sprogrelevante problemstillinger for udvikling af engelsk på den skole, du arbejder på.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk