Genveje


Sprogtilegnelse og sprogundervisningSprogtilegnelse og sprogundervisning

10 ECTS point

Med udgangspunkt i teorier om og forskning i sprogtilegnelse, opnår du viden om sammenhængen mellem generel videnskabsteori, sprogsyn, sproglæringssyn og skiftende sprogundervisningsparadigmer.

Du beskæftiger dig med analyse og udvikling af betingelser og læringssituationer i engelskundervisningen., bl.a. ved at anvende elementer fra den forskningsbaserede udvikling inden for fremmedsprogs-tilegnelsesteori til refleksion og dokumentation i arbejdet med elevcentreret målsætning og evaluering i en tidssvarende engelskundervisning.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk