Genveje


Skriftlig fremstilling og formidlingSkriftlig fremstilling og formidling

5 ECTS-point

I både uddannelsessystem og professionspraksis er det nødvendigt at kunne udtrykke sig klart og effektivt i forhold til den kommunikationssituation, man agerer i. Vi skal kunne beskrive – tydeligt og systematisk – vores intentioner, metoder og resultater.

I en videnkultur, hvor formidling er en væsentlig forudsætning for at kunne begå sig i nutidens videnssamfund, er udvikling af færdigheder i at dokumentere og formidle egen faglige viden til både fagfæller og ikke-fagfæller en måde, hvorpå man kan blive klogere på sin egen pædagogiske praksis. En indsigt der er en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle og styrke kvaliteten af det professionelle arbejde. 

Modulet bidrager med kompetencer således at du

  • kan producere en målrettet, overbevisende og hensigtsmæssig faglig tekst
  • kan håndtere komplekse kommunikationsopgaver i skriftlig form.

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de fælles valgfrie moduler henvises til studieordningen.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk