Genveje


Evaluering i organisationerEvaluering i organisationer

10 ECTS-point, intern prøve

Evaluering, dokumentation og effektmålinger er på mange arbejdspladser et must. Hvordan kan vi lave evalueringer, der er til gavn for det pædagogiske arbejde i institutioner, i uddannelsessystemet og i det private erhvervsliv?

Evalueringer kan anvendes til at dokumentere og legitimere en given aktivitet, og de kan benyttes som et kvalificerings- og udviklingsredskab internt i organisationer eller rettet mod omverdenen.

I de pædagogiske institutioner er det vigtigt, at såvel ledelse som medarbejdere får en bedre indsigt i forskellige former for evaluering. Og hvordan evaluering er en særlig måde at forstå virkeligheden på.

Modulet Evaluering i Organisationer giver dig kompetencer indenfor:

  • Et systematisk overblik over evalueringsområdet og resultater fra evalueringsforskningen.
  • Beskrivelse, formulering og formidling af problemstillinger og handlemuligheder inden for evaluering i organisationer på individ-, organisations- og samfundsniveau

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de fælles valgfrie moduler henvises til studieordningen.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk