Genveje


Konfliktforståelse - en kulturkompetenceKonfliktforståelse - en kulturkompetence

10 ECTS-point, intern prøve

I en tid hvor det tværprofessionelle arbejde fylder mere, og hvor grænser og rammer for det pædagogiske arbejde er stadigt mere komplekse, er evnen til at åbne, håndtere og opløse konflikter i professionelle sammenhænge en væsentlig kompetence hos såvel ledere som medarbejdere.

Med afsæt i dine praksiserfaringer, henvender modulet sig til dig, der ønsker at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge.

Modulet bidrager med kompetencer således at du

  • kan analysere konflikter i egne professionelle sammenhænge, deres opståen og dynamik.
  • kan medvirke til at skabe et sundt, konflikthåndterende miljø på arbejdspladsen.
  • kan påtage dig ansvar i forhold til konfliktarbejde i egen og andres professionelle praksis.

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de fælles valgfrie moduler henvises til studieordningen.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk