Genveje


KonflikthåndteringKonflikthåndtering

10 ECTS-point

Konflikter i professionelle sammenhænge er en uundgåelig del af praksis, ikke mindst i en tid hvor nye opgaver, grænser og rammer for det pædagogiske arbejde er under forandring.

Med afsæt i dine praksiserfaringer, er det målet at du i undervisningen arbejder kontaktskabende med egne og andres konflikter og kan anvende processer og metoder til håndtering og opløsning af konflikter.

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge.

Det er målet, at modulet bidrager med kompetencer således:

  • At du kan agere som vejledende og støttende tredje part med henblik på at håndtere konflikter i professionelle sammenhænge og i større eller mindre grupper
  • At du kan indgå i samarbejde om konflikthåndterende projekter på arbejdspladser
  • At du kan indgå i et samarbejde på trods af forskellige værdier, normer og traditioner.

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de fælles valgfrie moduler henvises til studieordningen.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk