Genveje


Fagdidaktik og klasseledelseFagdidaktik og klasseledelse

Styrk dine kompetencer indenfor klasseledelse - alment, i et fagdidaktisk og udviklingsrettet perspektiv

Klasseledelse handler om mere end at skabe ro i timerne. Det handler om kultur, kommunikation, relationer, positioner, fagdidaktik, struktur og tydelighed. 

Ønsker du at udvikle din klasseledelse, så kan du på dette modul arbejde med egne praksiserfaringer og teoretiske perspektiver ud fra en nuanceret tilgang til klasseledelsesbegrebet. 

Det får du ud af modulet

Med dette modul:
  • får du teoretisk indsigt i og praktiske og metodiske færdigheder til at analysere og udvikle din egen og andres klasseledelse. 
  • kan du gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis med en synlig strukturering og tydelig klasseledelse. 
  • kan du etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet på et fagdidaktisk grundlag. 
  • kan du indgå i samarbejde og sparring med kollegaer om klasseledelse og fagdidaktik. 

Det faglige indhold

På modulet vil vi arbejde med klasseledelse i et socialt, relationelt, kulturelt og kommunikativt perspektiv. 

Du får indsigt i didaktiske faktorer, der konstituerer undervisning og indsigt i forskellige principper for klasseledelse, både alment og i et fagdidaktisk perspektiv. 

Der vil være fokus på samspillet mellem roller, positioneringer, mundtlige og skriftlige kommunikationsformer, læremidler og organisationsformer. 

Vil vil centrere omkring klasseledelse i praksis, herunder undervisningstilrettelæggelse, struktur og tydelighed i klasserummet samt brugen af klasserummets fysiske rammer. 

Målgruppe

Modulet retter sig mod lærere og pædagoger, der ønsker at udvikle og styrke deres kompetence indenfor klasseledelse. 

Eksamen

Intern prøve

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk