Genveje


Forældresamarbejde i dagtilbud og skoleForældresamarbejde i dagtilbud og skole

5 ECTS-point

Et godt forældresamarbejde, hvor forældrene bliver inddraget i, hvad der foregår i skolen, er med til at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, for klassens trivsel og i sidste instans for trivsel i hele skolen.

Institutioner i globaliserede samfund er karakteriseret ved mangfoldighed, diversitet, rettigheder, respekt, dialog og deltagelse. Her indgår forældresamarbejdet som en aktiv del af børnenes og elevernes udvikling og læringsproces. Viden om, samt kompetencer og færdigheder til at udvikle og inddrage forældrene i samarbejde indgår som en integreret del af den pædagogiske praksis.

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole. Målgruppen er særligt lærere og pædagoger i alle former for skole og dagtilbud.

Det er målet, at du gennem integration af egne praksiserfaringer, opnår kompetencer således:

  • At du kan indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
  • At du kan lede samarbejdsprocesser med forældre med forskellig social og kulturel baggrund, livsmønster og ønsker.

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de fælles valgfrie moduler henvises til studieordningen.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Trivselsindsatser i folkeskolen

DCUM har udgivet en rapport om trivselsindsatser i folkeskolen, der viser en klar sammenhæng mellem trivsel og forældresamarbejde. Trivsel i folkeskolen

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk