Genveje


Innovation i undervisningInnovation i undervisning

Innovativ undervisning er en nødvendig forudsætning for at imødekomme aktuelle krav om kreativitet, iværksætteri og entreprenørskab i skolens dannelsesopgave.

Formålet er at give dig som lærer eller pædagog de bedste forudsætninger for at analysere, tolke og kvalificere løsning af skolens aktuelle og fremtidige opgaver. Det være sig eksempelvis i forhold til globaliseringens konsekvenser og de samfundsmæssige krav, de uddannelsespolitiske tiltag og de økonomiske rammevilkår. De mange og forskelligartede udfordringer åbner for nødvendigheden af både at tænke innovativt om skolens kerneopgave og medtænke innovation i et skoleperspektiv.

Din nye kompetenceprofil

Når du har afsluttet Pædagogisk diplomuddannelse i Innovation i undervisning, gør din nye kompetenceprofil dig i stand til at:

 • arbejde innovativt med din undervisning, dine metoder, materialer og dit kollegiale miljø.
 • anvende digitalisering i forhold til undervisning, læreprocesser og skolens læringsrum. 
 • integrere didaktik, fag og innovative processer i skolen.
 • forstå og udvikle samarbejdet mellem skolens aktører, hvor skolen trækker på en faglig indsigt, som kan udfordres af ny viden og faglig refleksion.
 • se innovation som skolens opgave og medtænke innovation i et undervisningsperspektiv

Du har mulighed for at læse mere om uddannelsen og de enkelte valgmoduler i studieordningen, eller klikke dig ind på de moduler vi udbyder på Københavns Professionshøjskole:

Aktuelle valgmoduler:


Kontakt os hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i nedenstående valgmoduler:

 • Innovation og didaktik
 • Didaktik med medier
 • Naturfagenes didaktik
 • Sprogfagenes didaktik
 • Matematikkens didaktik
 • Danskfagets didaktik
 • De æstetiske fags didaktik
 • Kulturfagsdidaktik
 • Danskdidaktik med medier
 • Matematikdidaktik med medier
 • Naturfagsdidaktik med medier
 • Læringsmålstyret undervisning
 • Understøttende undervisning

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk