Genveje


Læringsmålstyret undervisningLæringsmålstyret undervisning

Bliv klogere på synlig læring, og få kompetencer til at udvikle og gennemføre en læringsmålsstyret undervisning.

10 ECTS

Undervisningen tager afsæt i aktuel viden om læringsmålsorienteret didaktik, og fokuserer på tilrettelæggelsen af en læringsmålstyret undervisning, der tilgodeser børn og unges udvikling af læringskompetencer. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul: 
  • opnår du viden om læringsorienteret didaktik og læringsmålstyret undervisning. 
  • kan du udvikle og beskrive læringsmålstyret undervisning. 
  • kan du planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning. 
  • kan du reflektere over didaktiske problemstillinger forbundet med den læringsmålsorienterede didaktik. 

Det faglige indhold 

Modulet har et praksisorienteret fokus på planlægning, gennemførelse og evaluering af læringsstyret undervisning, med afsæt i refleksion over de konkrete didaktiske muligheder og problemstillinger, der knytter sig til læringsmålstyret undervisning. 

Målgruppe 

Modulet henvender sig til dig, der er lærer, pædagog, ressourceperson eller leder, og har et ønske om at kvalificere undervisningen så alle elever lærer mest muligt. 

Eksamen 

Ekstern prøve. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk