Genveje


Understøttende undervisningUnderstøttende undervisning

Bliv klogere på at udvikle, analysere og implementere den understøttende undervisning i skolen.

10 ECTS 

Modulet giver dig mulighed for, at udvikle og implementere varierede og differentierede læringsformer, herunder faglig fordybelse, med afsæt i viden om elevernes læringsparathed, alsidige udvikling, sociale kompetencer samt motivation og trivsel. 

Det får du ud af modulet 

Med dette modul: 
  • kan du beskrive, analysere, udvikle og implementere læringsunderstøttende didaktik og tiltag i skolen. 
  • kan du anvende viden om kreativitet, entreprenørskab og innovation, som grundlag for varieret undervisning og læring. 
  • kan du implementere metoder og egne undervisningserfaringer, der understøtter børn og unges inklusion, trivsel og motivation. 
  • får du kompetencer til at udvikle, lede og evaluere innovative understøttende undervisningsforløb, som styrker elevernes læring og alsidige udvikling. 

Det faglige indhold 

Du præsenteres for, og arbejder analytisk med læringsteori og processer i relation til understøttende undervisning, herunder varierede, innovative og eksperimenterende læringsformer. 

Der sættes fokus på teori og metoder, der belyser, analyserer og inspirerer understøttende faktorer i forhold til motivation, alsidig udvikling, inklusionsstrategier og trivsel i et praksisrettet perspektiv. 

På modulet vil vi endvidere have fokus på det tværprofessionelle og tværfaglige samarbejde som et fundament for, at implementere understøttende processer i skolen. 

Målgruppe

Modulet henvender sig til dig, der er lærer eller pædagog, og arbejder med understøttende undervisning og læringsmiljøer. Modulet er også væsentligt for dig, der har en anden faglig relevant baggrund og gerne vil kvalificere dig til samarbejde om understøttende undervisning i skolen. 

Eksamen

Ekstern prøve. 

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk