Genveje


Procesledelse af lære- og udviklingsprocesserProcesledelse af lære- og udviklingsprocesser

10 ECTS

På dette modul arbejder du med procesledelse. Modulet omfatter teorier og metoder i procesledelse i forbindelse med udviklings og læreprocesser i udskolingen – herunder proceslederens interventionsformer og evaluering af udviklingsprocesser.

Med udgangspunkt i de praksiserfaringer du medbringer, veksles der mellem praktiske øvelser og teori, hvor du lærer at rammesætte og facilitere kommunikation og refleksive processer, herunder hvordan digitalisering kan indgå som led i en kommunikativ praksis.

Modulet henvender sig til pædagoger, lærere, ledere, vejledere eller konsulenter med særlige funktioner i udskolingen, som ønsker at skabe og understøtte et udviklingsorienteret uddannelsestilbud til unge.

Underviserne vil bestå af henholdsvis folk fra det erhvervspædagogiske område samt undervisere der beskæftiger sig med grundskolen.

Læringsmål 

Den studerende:
  • Kan anvende og begrunde teorier og metoder til at identificere, beskrive og analysere problemstillinger relateret til lærings- og udviklingsprocesser
  • Kan begrunde og beskrive potentialer for kommunikations- og læreprocesser i forskellige kontekster i skolen
  • Kan identificere, analysere og designe proceslederens interventionsformer
  • Kan designe, rammesætte, styre og evaluere processuelle forløb

Indhold

  • Teorier og metoder, der belyser procesledelse ift. lære- og udviklingsprocesser i praksis
  • Kommunikative teorier i forhold til at rammesætte og facilitere kommunikation og refleksive processer
  • Digitalisering som del af den kommunikative praksis
  • Procesledelse og proceslederens mulige positioner, roller og interventionstilgange
  • Evaluering og dokumentation som drivkraft og støtte i processer


Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk