Genveje


Udviklings- og forandringsprocesser i organisationenUdviklings- og forandringsprocesser i organisationen

10 ECTS

På dette modul arbejder du blandt andet med udviklings- og forandringsprocesser i skolen som organisation. Der fokuseres særligt på samspillet mellem arbejde og uddannelse, forandringsprocesser som organisatorisk læring, samt formel og uformel læring i skolen.

Læringsmål

Den studerende

  • Kan anvende forskellige teoretiske tilgange og analysemodeller til forståelsen af organisatorisk læring
  • Kan begrunde, beskrive og medvirke til professionsudvikling gennem forandringsprocesser i lokale skolekontekster
  • Kan deltage i, facilitere og kvalitetssikre forandringsprocesser i projekter og udviklingsarbejde i en skolekontekst, herunder inddrage digitaliseringens potentiale

Indhold

  • Design af projekt- og udviklingsarbejde i teori og praksis funderet i samspillet mellem arbejde og uddannelse i en skolekontekst
  • Teorier og metoder i forhold til læreprocesser i organisations- og kulturforandring i praksis
  • Teorier, metoder og praksis om innovation, kreativitet og entreprenørskab
  • Design af projekt- og udviklingsarbejde i teori og praksis funderet i samspillet mellem arbejde og uddannelse i en skolekontekst

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk