Genveje


Evaluering og evaluerings­kompetenceEvaluering og evaluerings­kompetence

10 ECTS

På dette modul arbejder du med evalueringsteorier og -metoder, der kan understøtte udviklingsprocesser i skolen. Der arbejdes blandt andet med at kunne begrunde og designe evalueringsforløb, gennemføre evaluering og arbejde med implementering af resultatet.

Læringsmål

Den studerende

  • Identificere, vurdere og bestemme evalueringsbehov og formål
  • Begrunde og designe evalueringsforløb i relation til læreprocesser og udviklingsprojekter i skolen
  • Gennemføre evalueringer og kommunikere resultater af evalueringer i forskellige kontekster
  • Analysere potentialer i evalueringsanvendelse og opfølgning

Indhold

  • Evalueringsteorier og metoder i et udviklings- og læringsperspektiv.
  • Evalueringens anvendelsesaspekter – herunder samarbejde og inddragelse.
  • Evalueringsdesign i forhold til kvalitetsudvikling og innovative processer.
  • Formidling og brug af evalueringsresultater – digitaliseringens potentialer.
  • Evalueringsteorier og metoder i et udviklings- og læringsperspektiv.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Er jeg optaget?

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks.

Da vi har mange ansøgninger, vi skal behandle, kan der gå op til 4 uger, før du modtager dit optagelsesbrev fra os. 

Kontakt

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.
Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider i
uge 28 til 31
kl. 9.00-12.30

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk