Genveje


Evaluering og evaluerings­kompetenceEvaluering og evaluerings­kompetence

10 ECTS

På dette modul arbejder du med evalueringsteorier og -metoder, der kan understøtte udviklingsprocesser i skolen. Der arbejdes blandt andet med at kunne begrunde og designe evalueringsforløb, gennemføre evaluering og arbejde med implementering af resultatet.

Læringsmål

Den studerende

  • Identificere, vurdere og bestemme evalueringsbehov og formål
  • Begrunde og designe evalueringsforløb i relation til læreprocesser og udviklingsprojekter i skolen
  • Gennemføre evalueringer og kommunikere resultater af evalueringer i forskellige kontekster
  • Analysere potentialer i evalueringsanvendelse og opfølgning

Indhold

  • Evalueringsteorier og metoder i et udviklings- og læringsperspektiv.
  • Evalueringens anvendelsesaspekter – herunder samarbejde og inddragelse.
  • Evalueringsdesign i forhold til kvalitetsudvikling og innovative processer.
  • Formidling og brug af evalueringsresultater – digitaliseringens potentialer.
  • Evalueringsteorier og metoder i et udviklings- og læringsperspektiv.

Tilmelding og information

Der er i øjeblikket ingen aktuelle hold

Priser 2018

Moduler på 5 ECTS
Kr. 6.500,-

Moduler på 10 ECTS
Kr. 9.975,-

Afgangsprojekt
Kr. 11.400,-

Alle priser er ekskl. moms,
uddannelsen er momsfritaget

Der tages forbehold for prisændringer, herunder ændringer af de bevillingsmæssige forudsætninger

Kontakt

Studieservice er på seminar onsdag d.23. og torsdag d. 24. oktober 2019 
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om din uddannelse.

 

Kontakt os på

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00

Fredag kl. 11.00-14.00

Spørgsmål om indhold og undervisning

Christina Virklund
Tlf.: 5138 0378
chvi@kp.dk